GDPR

Vážený zákazníku,
v souvislosti s evropským Nařízením o ochraně dat (GDPR) musíme vyřešit pravidla týkající se využívání naší evidence. Ochrana dat v souladu s Nařízením je v této oblasti trochu složitá, už proto, že osobní data jsou často přímo předmětem objednávky, tady vyráběných video pořadů, vizitek a dalších tiskovin. Snažili jsme se proto najít jednoduchou cestu, jak zajistit potřebný souhlas se zpracováním dat z objednávek předaných nám k výrobě.

SOUHLASÍM – Kupující souhlas poskytne, v evidenci budou osobní data o kupujícím a jeho objednávce (dále jen „Data“) uložena a my budeme s nimi moci zacházet jako dosud, tedy je modifikovat nebo využívat jako podklad pro příští objednávky. Data v evidenci zůstanou nejdéle do doby, kdy kupující požádá o jejich výmaz.

NESOUHLASÍM – Kupující souhlas neposkytne, v evidenci budou jeho data uložena jen na 30 dnů od odeslání objednávky. Zakázku zpracujeme normálním způsobem, a data, opět bezpečně uložená, si můžeme ponechat po dobu záruční lhůty (2 roky) a po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat faktury či prodejní doklady (většinou 10 let). Poté data smažeme nebo anonymizujeme. Podstatný rozdíl tedy bude zejména v tom, že v naší evidenci najdeme data (o kupujícím i jeho objednávce) jen po omezenou dobu 30 dnů, pak nenávratně zmizí.

Starší data, uložená kupujícími před 25.5.2018 v evidenci, uchováme po dobu 3 let, tedy do 25.5.2021. Pokud k nim kupující v tomto období nepřistoupí a neposkytne tak svůj souhlas se zpracováním, budou data nenávratně smazána (anonymizována). Rovněž budou odstraněna všechna stará data z rozpracovaných (neodeslaných) objednávek, pokud k nim kupující nepřistoupil po dobu 30 dnů (a neposkytl tak souhlas s jejich zpracováním).

Souhlas, který kupující poskytne, se vztahuje na všechna jeho data (a objednávky), včetně těch, která případně poskytl v minulosti. Veškerá data o zákazníkovi jsou uložena na externím HDD a uložena tak, aby nebylo možno je zneužít a nejsou trvale uložena v počítači připojeném na Internet.

Mgr. Jiří Dvořák se zavazuje splnit výše uvedené podmínky práce s evidencí a žádá Vás, abyste v objednávce potvrdili, že: souhlasíte s výše uvedenými podmínkami využívání ochrany osobních dat.

Na důkaz této skutečnosti prosím k objednávce připojte krátký text. Děkujeme!

Doporučujeme, abyste si tento mail vytiskli a uložili. Budete tak mít k dispozici důkaz, že se GDPR vážně zabýváte.

---
title1

Ochrana osobních údajů

Byl přidán nový článek jak bude nakládáno s Vašimi osobními údaji. Prosím o jeho důkladné pročtení!

Pískování

Obsahem pískovaných lahví může být víno nebo libovolný alkohol. Viz. soubor ke stažení ve formátu pdf.

title2

Powered by Textpattern